O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka OSTROWSCY zapewnia kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zakres usług Kancelarii to w szczególności: reprezentowanie stron we wszystkich rodzajach spraw – w toczących się postępowaniach sądowych, jak i przed wszelkimi organami oraz urzędami, sporządzanie pism procesowych, sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, analiza zgromadzonej dokumentacji, reprezentowanie stron we wszystkich sprawach wymagających wsparcia fachowego pełnomocnika, przygotowywanie projektów umów, pism, wniosków, środków odwoławczych we wszystkich gałęziach prawa. Kancelaria świadczy pomoc prawną na obszarze całego kraju, w szczególności w obszarze właściwości miejscowej wszystkich sądów apelacji rzeszowskiej – tj. Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sądu Okręgowego w Przemyślu, Sądu Okręgowego w Krośnie, Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w tym właściwych dla nich miejscowo Sądów Rejonowych.

Adwokat Aneta Ostrowska Kancelaria Adwokacka
 
Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Ostrowski
 

Nagrody i wyróżnienia

Radca prawny Jarosław