Dostępność usług Kancelarii na terenie kraju

 1. Sąd Apelacyjny w Białymstoku - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Białymstoku, Łomży, Olsztynie i Suwałkach;
 2. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Toruniu i Włocławku;
 3. Sąd Apelacyjny w Katowicach - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach;
 4. Sąd Apelacyjny w Krakowie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kielcach, Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;
 5. Sąd Apelacyjny w Lublinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu;
 6. Sąd Apelacyjny w Łodzi - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Kaliszu, Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim;
 7. Sąd Apelacyjny w Poznaniu - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze;
 8. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Przemyślu, Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu;
 9. Sąd Apelacyjny w Warszawie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie;
 10. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze, Legnicy, Opolu, Świdnicy i Wrocławiu.
 11. Sąd Apelacyjny w Szczecinie - obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Szczecinie.

Kategorie działalności