Prawnik prawo administracyjne

 • Reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej;
 • Prowadzenie postępowań przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego);
 • Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;
 • Sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej lub sądów administracyjnych;
 • Przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Ostrowscy oferuje pełne wsparcie w zakresie obsługi spraw, które regulowane są przepisami prawa administracyjnego. Swoje usługi adresujemy do Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, którzy w codziennym życiu oraz prowadząc działalność biznesową, wielokrotnie mają kontakt z jednostkami administracji lokalnej bądź państwowej. Z uwagi na skomplikowane zasady prawa administracyjnego oraz fakt, że znajdują one zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach życia, warto mieć po swojej stronie kompetentnego prawnika.

czytaj więcej

Czym zajmuje się prawo administracyjne?

Nie ulega wątpliwościom, że pojęcie prawa administracyjnego jest bardzo szerokie, a jego regulacje mają wpływ na kształt wielu ustaw oraz aktów prawnych. Przepisy tej dziedziny prawa wpływają m.in. na kwestie związane z budownictwem, obrotem nieruchomościami, prowadzeniem działalności gospodarczej czy ochroną środowiska. Najpowszechniejszym przykładem wpływu prawa administracyjnego na codzienne życie oraz biznes są decyzje urzędnicze, koncesje oraz pozwolenia, wydawane na mocy odpowiednich, szczegółowych przepisów.

Pomoc w sprawach administracyjnych dla firm i Klientów indywidualnych

Pozwolenie na budowę domu, wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji czy uzyskanie koncesji na obrót określonymi towarami – to zaledwie niektóre przykłady na to, jak zasady prawa administracyjnego mogą wpływać na biznes oraz życiowe plany. Zakres wsparcia, które w sprawach administracyjnych może zapewnić kancelaria adwokacka, jest bardzo szeroki, począwszy od pomocy przy sporządzeniu pisma, poprzez wsparcie przy odwołaniach od niekorzystnych decyzji, aż po reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wszystkich instalacji.

Prawo administracyjne – w czym możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową pomoc oraz doradztwo prawne w sprawach regulowanych przepisami prawa administracyjnego materialnego, obejmującego takie aspekty jak:

 • prawo budowlane,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • ochrona konkurencji i konsumentów,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarowanie odpadami,

a także wiele innych obszarów oraz dziedzin, należących do pojęcia prawa administracyjnego. Naszych Klientów reprezentujemy w postępowaniach oraz sporach prowadzonych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jednocześnie świadczymy pełen zakres wsparcia w postępowaniach podatkowych, toczących się przed izbą skarbową czy urzędem skarbowym. Naszą domeną jest również pomoc w dochodzeniu odszkodowań za wydawanie bezpodstawnych lub szkodliwych decyzji przez organy samorządu terytorialnego, administracji państwowej czy Skarbu Państwa.

Pozostałe kategorie