Eksmisje

Kancelaria Adwokacka Ostrowscy zapewnia pełne wsparcie postępowaniach o opróżnienie lokalu mieszkalnego, powszechnie określanych sprawami o eksmisje. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z zakresu prawa nieruchomości oraz praw lokatorskich. Pomożemy sporządzić pozew o eksmisję, jak również skutecznie odpowiedzieć na tego rodzaju pismo, zapewniając wsparcie na każdym etapie postępowania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Kto może złożyć pozew o eksmisję?

Zgodnie z art. 222 Kodeksu cywilnego, właściciel ma prawo domagać się wydania mu należącej do niego rzeczy od osoby, która faktycznie nią włada. Przepis ten ma zastosowanie m.in. w sprawach o opuszczenie mieszkania przez najemcę w przypadku wystąpienia określonych okoliczności. Z pozwem o eksmisję może wystąpić właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, spółdzielnia mieszkaniowa bądź współlokator. W sytuacji, gdy eksmisja z mieszkania potwierdzona zostanie wyrokiem sądu, osoba, wobec której toczyło się postępowanie, zobowiązana jest do niezwłocznego opuszczenia nieruchomości, z kolei podmiot, który wytoczył powództwo, ma prawo domagać się egzekucji komorniczej.

czytaj więcej

 

Wniosek o eksmisję – wsparcie prawnika

Częstym problemem właścicieli mieszkań są nieuczciwi najemcy, którzy nie regulują czynszu, stronią od opłat za media, wszczynają awantury, nie utrzymują porządku w mieszkaniu a w skrajnych przypadkach, nawet je demolują. Eksmisja nie jest procesem prostym, dlatego kluczowe okazuje się uzyskanie skutecznej pomocy prawnej. Doświadczony adwokat oceni stan faktyczny, przeanalizuje dokumenty oraz przedstawi możliwe i zgodne z prawem rozwiązania problemu sprawiających problemy lokatorów.

 

Eksmisja – zakres usług Kancelarii Ostrowscy

W sprawach, których przedmiotem jest eksmisja, nasza Kancelaria prawna zapewnia pełne wsparcie zarówno właścicielom nieruchomości, jak i osobom, wobec których wszczęte zostało postępowanie eksmisyjne. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 • pomoc w opracowywaniu pism procesowych, w tym wniosku o eksmitowanie z nieruchomości,
 • wsparcie w sporządzeniu odpowiedzi na pozew o eksmisję,
 • analizę umów najmu lub dzierżawy,
 • pomoc w skompletowaniu niezbędne dokumentacji,
 • reprezentację w sprawach o naruszenie posiadania,
 • bieżące doradztwo dotyczące możliwych do podjęcia środków prawnych,
 • wsparcie w sporządzeniu przedsądowego wniosku o opuszczenie lokalu.

 

Kogo może dotyczyć eksmisja z mieszkania?

Bardzo często właściciele nieruchomości zastanawiają się, kiedy można ubiegać się o opuszczenie mieszkania przez lokatora. Zgodnie z obowiązującym prawem, eksmisja może dotyczyć osoby, która:

 • wykorzystuje lokal w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem,
 • korzysta z nieruchomości niezgodnie z umową,
 • zalega z czynszem lub innymi opłatami,
 • niszczy mieszkanie będące przedmiotem umowy najmu.

Warto dodać, że eksmisja z mieszkania możliwa jest również w sytuacji, gdy stwierdzone zostaną wady nieruchomości, zagrażające życiu lub zdrowiu jego użytkowników.

 

Prawa lokatorów a eksmisja

Obecnie obowiązujące przepisy chronią lokatorów przed eksmisją, o ile nie przysługuje im inny tytuł prawny do lokalu. Kobietom w ciąży, osobom małoletnim, emerytom, rencistom, ale także osobom niepełnosprawnym, czy bezrobotnym należy zapewnić lokal zastępczy, socjalny lub tymczasowy. Należy także pamiętać, że ustawa o ochronie praw lokatorów w okresie od 1 listopada do 31 marca zakazuje wykonywania eksmisji osoby, której nie można zapewnić innego lokalu.

 

Pozostały zakres usług adwokackich w tej kategorii:

Odszkodowanie

Zniesienie współwłasności

Sprawy spadkowe

Podział majątku - adwokat

Zasiedzenie gruntów, nieruchomości

 

Pozostałe kategorie

Sprawy karne

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo administracyjne