Spadek, adwokat od spraw spadkowych

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach spadkowych, o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, zachowek, w sprawach testamentu, odrzucenia spadku. Porady prawne jak i sporządzenie pism, wniosków.

Spadek, nabycie spadku, dział spadku – Adwokaci od spraw spadkowych w Jarosławiu

Wraz z chwilą śmierci spadkodawcy ogół jego praw majątkowych (w tym aktywów i pasywów) staje się masą spadkową. W skład spadku, wchodzą więc nie tylko korzystne rozporządzenia majątkowe jak oszczędności, nieruchomości, rzeczy trwałe, ale także długi. Adwokat od sprawy spadkowej może okazać się niezbędnym wparciem gdy chcemy uregulować kwestie związane z majątkiem pozostawionym przez spadkodawcę. Prawnik w sprawach spadkowych może sporządzić wniosek o stwierdzenie praw do spadku – inicjując w ten sposób formalne stwierdzenie przed Sądem kto dziedziczy po zmarłym. Pomoc prawna w sprawie spadku przyda się także gdy konieczny jest dział spadku czyli rozliczenie pozostawionego majątku po spadkodawcy. Kancelaria Adwokacka w Jarosławiu udziela fachowej pomocy także w innych sprawach związanych z odrzuceniem spadku, nieważnością testamentu, wydziedziczeniem, oraz w sprawach o zachowek.

Pomoc adwokata może okazać się nieodzowna dla zapewnienia sobie sprawiedliwego podziału dóbr wchodzących w skład masy spadkowej. 

Kancelaria Adwokacka Adwokaci Aneta Ostrowska i Tomasz Ostrowski w Jarosławiu udzielą  wszechstronnej pomocy prawnej także, jeśli nie wiesz jak postępować z długami po zmarłym spadkodawcy – i jak rozliczać się z tego typu zobowiązania oraz jaka jest odpowiedzialność za długi spadkowe.