Zasiedzenie gruntów, nieruchomości - Adwokat

Adwokaci w Jarosławiu Aneta Ostrowska i Tomasz Ostrowski od lat prowadzą sprawy ziemskie oraz te dotyczące gruntów, przy czym wiedza teoretyczna jest poparta ogromnym doświadczeniem praktycznym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Na czym polega zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności na skutek wieloletniego upływu czasu i użytkowania na zasadach posiadania samoistnego – jak właściciel. Sprawy o zasiedzenie prowadzi się zwykle gdy stan prawny nieruchomości od pokoleń nie był uregulowany, lub gdy chcemy nabyć własność czyjejś nieruchomości którą władaliśmy jak swoją, wiedząc jednak o tym, że nie posiadamy ku temu tytułu prawnego. Aby nabyć własność przez zasiedzenie konieczne jest wykazanie upływu okresów posiadania samoistnego – 30 lat dla posiadania w złej wierze, 20 lat dla posiadania w dobrej wierze. Wymagane jest także wykazanie, że posiadanie miało charakter samoistny, a nie zależny – co polega na tym że osoba władała nieruchomością jak właściciel, we własnym imieniu i na swoją rzecz.

Czym jest jednak zła i dobra wiara od której zależy upływ czasu jaki jest niezbędny do zasiedzenia?

Otóż chodzi, o nic innego jak wewnętrzne przekonanie co do tego w jakim charakterze władaliśmy nieruchomością – czy osoba dochodząca zasiedzenia miała wiedzę, że włada cudzą rzeczą (zła wiara) lub czy była przekonana, że nieruchomość jest jej własnością (dobra wiara) i miała podstawy do tego przekonania.

Czy płacenie podatków jest niezbędne aby zasiedzieć nieruchomość?

Płacenie danin i ciężarów związanych z nieruchomością jest dobitnym przejawem samoistnego posiadania nieruchomości i jest bardzo przydatne ku wykazaniu przesłanek zasiedzenia. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem płacenie podatków nie jest jednak jedynym argumentem zezwalającym na nabycie własności w ten sposób, a osoby które nie płaciły podatków lecz od dziesięcioleci władały nieruchomością jak własną także mogą dokonać nabycia własności przez zasiedzenie.

 

Pozostały zakres usług adwokackich w tej kategorii:

Sprawy spadkowe

Prawnik odszkodowania

Eksmisja

Zniesienie współwłasności

Podział majątku

 

Pozostałe kategorie

Sprawy karne

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo administracyjne