Zniesienie współwłasności – podstawowe informacje o postępowaniu

Wiele osób np. w wyniku rozwodu, otrzymania spadku, ale także szeregu innych zdarzeń, pyta w kancelarii adwokackiej o zniesienie współwłasności określonej rzeczy. Bardzo często takie działanie dotyczy nieruchomości. Polega ono na rozwiązaniu sytuacji, w której prawo własności określonego dobra (mieszkania, domu, gruntu itp.) należy do kilku osób. Roszczenie o zniesienie współwłasności, które nie ulega przedawnieniu, można wnieść w dowolnym momencie przez każdego z właścicieli – mówi o tym art. 210 1 Kodeksu cywilnego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której taka możliwość została wyłączona przez czynność prawną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Zniesienie współwłasności nieruchomości lub innej rzeczy można przeprowadzić umownie bądź na drodze sądowej. Pierwsza z wymienionej sytuacji zachodzi, gdy wszyscy właściciele dojdą do porozumienia oraz ustalą szczegóły takiego działania – m.in. podział rzeczy po zniesieniu współwłasności. Warto podkreślić, że odpowiednia umowa powinna zostać sporządzona u notariusza.

czytaj więcej

Jeśli jednak współwłaściciele nie dojdą do porozumienia, pozostaje sądowe zniesienie współwłasności, wydawane w trybie nieprocesowym. Wniosek o takie postępowanie może złożyć każdy ze współwłaścicieli. Warto w takim przypadku korzystać z pomocy prawnika, który nie tylko podpowie jak załatwić wszystkie formalności, ale także wyjaśni, kto ponosi koszty zniesienia współwłasności i w jaki sposób należy poprowadzić taką sprawę. W naszej kancelarii doświadczony adwokat może zająć się całym postępowaniem od początku aż do uzyskania zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności nieruchomości – sposoby przeprowadzenia takiej procedury

W prawie wyróżniamy trzy sposoby zniesienia współwłasności. Pierwszy z nich to podział fizyczny rzeczy, polegający np. na wydzieleniu w danym budynku dwóch odrębnych lokali mieszkalnych. Takie postępowanie nie będzie jednak miało prawa bytu, jeśli okaże się, że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy bądź społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości lub wiązałby się ze zmniejszeniem jej wartości.

Drugi sposób na zniesienie współwłasności nieruchomości polega na przyznaniu jej na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych osób. Jeśli współwłaściciele wybiorą wariant z postępowaniem ugodowym, sami ustalają wartość nieruchomości, wysokość spłaty i jej termin. Natomiast, gdy cała procedura odbywa się na drodze sądowej, wyceną oraz odpowiednimi ustaleniami zajmuje się biegły sądowy. Trzeci sposób zniesienia współwłasności to sprzedaż danej rzeczy i podział ceny sprzedaży między współwłaścicieli. Warto zaznaczyć, że to rozwiązanie jest zwykle najmniej opłacalne ze względu na koszty, które mu towarzyszą.

 

Kto ponosi koszty zniesienia współwłasności – wniosek i opłata sądowa

Jednym z najczęściej zadawanych pytań, związanych ze współwłasnością, jest: kto ponosi koszty zniesienia współwłasności? Taka procedura wiąże się z kilkoma opłatami. W przypadku postępowania umownego należy liczyć się z kosztami notarialnymi, zależnymi np. od wartości nieruchomości. Jeśli jednak zniesienie współwłasności odbywa się w sądzie, trzeba będzie pokryć opłatę sądową, koszty złożenia wniosku oraz aktualizacji danych w księdze wieczystej własności. Opłaty te zazwyczaj spoczywają na osobach, starających się o zniesienie współwłasności. Jeśli jednak ich interesy są sprzeczne, kwestie ponoszenia kosztów za daną sprawę może rozstrzygnąć sąd.

W celu wyjaśnienia innych wątpliwości, zasięgnięcia porady prawnej lub pomocy w przeprowadzeniu całego postępowania warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem z naszej kancelarii, który odpowie na wszystkie pytania i zajmie się daną sprawą.

 

Pozostały zakres usług adwokackich w tej kategorii:

Odszkodowanie

Eksmisja

Sprawy spadkowe

Podział majątku - adwokat

Zasiedzenie gruntów, nieruchomości

 

Pozostałe kategorie

Sprawy karne

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo administracyjne