Sprawy karne i prawo wykroczeń Jarosław - Adwokat

Nasza kancelaria w Jarosławiu prowadzi kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych i o wykroczenia, na każdym etapie i w każdej instancji. Obrona oskarżonych, reprezentacja pokrzywdzonego.

  • Obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym na każdym etapie i w każdej instancji;
  • Obrona skazanych w postępowaniach wykonawczych (rozłożenie zasądzonych kwot na raty, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w odbywaniu kary, odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego);
  • Obrona osób skazanych w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym;
  • Reprezentowanie obwinionych w sprawach o wykroczenia na każdym etapie sprawy;
  • Reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym, w szczególności dochodzenie roszczeń wynikających z czynów zabronionych;
  • Kompleksowa obsługa w zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji m.in. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, spowodowanie wypadku w komunikacji;
  • Przestępstwa z zakresu "Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii".

 

Zakres usług adwokackich świadczonych w obrębie spraw karnych i prawa wykroczeń

Pozostałe kategorie