Prawnik prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  • Wszelkie sprawy dotyczące stosunku pracy – prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi;
  • Odszkodowań za wypadki przy pracy – kompleksowe prowadzenie postępowań odszkodowawczych, zarówno na etapie przedsądowym, jak też przed sądami wszystkich instancji;
  • Sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – o rentę, emeryturę, wysokość należnych składek.

Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowywania i opiniowania umów o pracę, jak też dotyczących wszystkich pozostałych form zatrudnienia.