Specjaliści od prawa pracy - Kancelaria adwokacka Ostrowscy

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – co robić? Adwokat udzieli porady prawnej lub podejmie fachowe czynności zmierzające do windykacji zaległej pensji. Na pracodawcach ciąży szereg obowiązków, które niestety często są ignorowane w relacjach z pracownikiem. Aby poznać swoje prawa i znaleźć najlepsze ścieżki dochodzenia racji w sprawach pracowniczych warto skorzystać z pomocy fachowego adwokata. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

  • Wszelkie sprawy dotyczące stosunku pracy – prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi;
  • Odszkodowań za wypadki przy pracy – kompleksowe prowadzenie postępowań odszkodowawczych, zarówno na etapie przedsądowym, jak też przed sądami wszystkich instancji;
  • Sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – o rentę, emeryturę, wysokość należnych składek.

Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie przygotowywania i opiniowania umów o pracę, jak też dotyczących wszystkich pozostałych form zatrudnienia.

Prawnik prawo pracy – kompleksowa pomoc dla pracowników

W naszej kancelarii doświadczony adwokat prawo pracy wykorzysta m.in. w sprawach, dotyczących rozwiązania lub ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do wykonywania zawodowych obowiązków, czy też uzyskania przez pracownika należnych świadczeń. Wspomniana dziedzina prawa ma za zadanie przede wszystkim chronienie interesów zatrudnianych osób. Niestety, wciąż często dochodzi do sytuacji, w których dobro pracownika zostaje naruszone przez pracodawcę. W takim przypadku warto sięgnąć po profesjonalną pomoc.

Doświadczony adwokat może zająć się m.in. reprezentacją poszkodowanej osoby w sądzie, przygotowaniem niezbędnych dokumentów, wniosków czy pozwów, a także analizą podpisanej przez pracownika umowy o pracę, umowy o dzieło i innej formy zatrudnienia. Pomoże także w postępowaniach związanych z niewypłaconym wynagrodzeniem, bezpodstawnym zwolnieniem czy złamaniem zakazu konkurencji.

czytaj więcej

Adwokat prawo pracy – odszkodowania za wypadki i prowadzenie sporów z ZUS

Wykonywanie zawodowych obowiązków w wielu branżach wiąże się z ryzykiem wypadku, po którym pracownik może ubiegać się o odszkodowanie. Jednak otrzymanie pieniędzy od pracodawcy lub określonej instytucji nie zawsze jest proste. W wielu przypadkach musi poszkodowanemu pomóc doświadczony prawnik. Prawo pracy określa, kiedy można starać się o odszkodowania za szkodę na mieniu i osobie, za koszty leczenia, utracone zarobki czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Kompleksowo prowadzimy sprawy, w których walczymy o finansową naprawę szkód, powstałych w wyniku wypadków osób zatrudnionych.

Nasza specjalizacja dotyczy również sporów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Prawnik prawa pracy może pomóc w postępowaniach, w których klient ubiega się m.in. o przyznanie świadczenia emerytalnego i rentowego. Przygotowujemy odwołania od decyzji z ZUS oraz zajmujemy się prowadzeniem spraw w sądach wszystkich instancji. Dbamy o to, by prawa pracowników były respektowane, a wszystkie szkody jak najszybciej rekompensowane.

Pozostałe kategorie