Zaległości z wypłatą - Adwokat

Pracodawca spóźnia się z wypłatą – co robić? Adwokat Aneta Ostrowska prawnik od spraw pracowniczych udzieli fachowej i kompleksowej porady prawnej lub podejmie niezbędne czynności zmierzające do windykacji zaległej pensji lub ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Kancelaria oferuje:

  • przedsądowe wezwanie do zapłaty zaległego wynagrodzenia lub ekwiwalentu, pozew o zapłatę do sądu pracy, reprezentowanie pracownika w postępowaniu egzekucyjnym wobec pracodawcy, reprezentowanie pracownika przed sądem pracy w sprawie o zapłatę i inne.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

 

Na pracodawcach ciąży szereg obowiązków, które niestety często są ignorowane w relacjach z pracownikiem. Terminowe wypłacanie wynagrodzenia jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownika. Nieterminowe wypłacanie pensji i generowanie zaległości z wypłatą mogą skutkować nabyciem przez pracownika prawa do zwolnienia się - wypowiedzenia pracodawcy umowy o pracę z winy pracodawcy. W sprawach pracowniczych ciężar udowodnienia faktów spoczywa na pracodawcy, a więc jest to reguła odwrotna w stosunku do innych spraw cywilnych, stawiająca pracownika w uprzywilejowanej sytuacji procesowej.

Aby poznać swoje prawa i znaleźć najlepsze ścieżki dochodzenia racji w sprawach pracowniczych warto skorzystać z pomocy fachowej Kancelarii Adwokackiej. Adwokat Aneta Ostrowska jest jednym z nielicznych prawników w regionie z bogatym doświadczeniem zawodowym w sprawach o dochodzenie zaległego wynagrodzenia, innych świadczeń pokrewnych w tym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, w sprawach o zwolnienie dyscyplinarne, wypowiedzenie umowy o pracę.