Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kontakty z małoletnim dzieckiem kodeks rodzinny określa, jako przebywanie z dzieckiem w tym odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu oraz utrzymywanie korespondencji czy porozumiewanie się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Kontakty z dzieckiem jako prawo i obowiązek rodzica

Co ważne, nawet jeśli zapadł prawomocny wyrok o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej lub o jej ograniczeniu nie traci on prawa do kontaktów z dzieckiem. Prawo rodzica do osobistej styczności z dzieckiem wynika bowiem z charakteru łączących ich więzi i nie należy do elementów władzy rodzicielskiej.

czytaj więcej

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – procedury

Kontakty z dzieckiem ustala się na dwa sposoby – na mocy porozumienia rodzicielskiego lub w drodze postępowania sądowego. W drugim przypadku postępowanie wszczyna się na wniosek rodzica, który ma utrudniony kontakt z dzieckiem. Wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem rozstrzyga sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka i tam też powinien on trafić. Nasza kancelaria świadczy usługę sporządzenia odpowiedniego wniosku, opracujemy także wniosek o zabezpieczenie kontaktów na czas trwania sprawy o kontakty lub w sprawie o rozwód.

Jak ograniczyć kontakty z dzieckiem?

Kierując się sytuacją zagrożenia lub naruszenia dobra dziecka, sąd może ograniczyć lub zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Ograniczenie może mieć postać:

  • zakazu spotkań;
  • zakazu zabierania dziecka poza miejsce jego pobytu;
  • nakazu spotkań w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego lub innej wyznaczonej osoby;
  • zakazu porozumiewania się na odległość;
  • ograniczenia kontaktów do określonych form porozumiewania się na odległość.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym

W wyroku rozwodowym na wspólny wniosek obojga małżonków nie umieszcza się informacji o kontaktach z dziećmi. Rodzice deklarują wtedy, że wspólnie dojdą do porozumienia w tej kwestii i będą ustalali ją na bieżąco. Mogą również opracować porozumienie rodzicielskie, które następnie sąd uwzględni w wyroku. Jeżeli nie dojdą do porozumienia, sąd samodzielnie określi o sposobie utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Uregulowanie kontaktów z dzieckiem przez sąd to ostateczność. Lepiej skorzystać z profesjonalnej mediacji rodzinnych i z pomocą prawnika z naszej kancelarii wypracować porozumienie z ojcem lub matką dziecka.

Porozumienie rodzicielskie w sprawie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów z dzieckiem na podstawie porozumienia rodzicielskiego najczęściej odbywa się w toku mediacji. Gotowy dokument powinien mieć formę pisemną i zawierać najważniejsze kwestie dotyczące harmonogramu odwiedzin i pozostałych form kontaktu z dzieckiem. Poza tymi kwestiami porozumienie zwane tez planem wychowawczym uwzględnia życzenia rodziców dotyczące kwestii pozostających elementami władzy rodzicielskiej.

Nasza kancelaria opracuje niezbędne wnioski i pisma, które mają na celu ustalenie kontaktów z dzieckiem. Ponadto świadczymy pomoc prawną w przypadku rodziców, którzy utrudniają drugiej stronie wykonywanie kontaktów. Polecamy nasze usługi również w sytuacji, gdy spotkania nie odbywają się z winy uprawnionego do nich rodzica. Egzekucja kontaktów z dzieckiem wymaga złożenia odpowiedniego wniosku.