Rozdzielność majątkowa - Adwokat

Adwokat Aneta Ostrowska – sprawy rodzinne w Jarosławiu – to prawnik z wieloletnim doświadczeniem w sprawach majątkowych małżeńskich, w tym o podział majątku wspólnego, oraz o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Uregulowanie kwestii rozdzielności majątku małżonków pozwala na uniknięcie odpowiedzialności za długi małżonka, oraz pozwala na dokonanie podziału majątku wspólnego. Bez rozdzielności majątkowej nie jest to bowiem możliwe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Rozdzielność majątkowa a rozwód – wszystko co musisz wiedzieć

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska co oznacza, że wszystkie nabywane składniki majątkowe (przedmioty, nieruchomości, wynagrodzenie za pracę itp.) stanowią łączną współwłasność obydwojgu małżonków choćby były nabyte tylko przez jednego z nich. Niekiedy jednak wspólność ustawowa małżeńska staje się ciężarem, a wyjście z niej pozwala na zażegnanie widma odpowiedzialności za długi małżonka, lub dokonanie podziału majątku wspólnego. Wspólność majątkowa ustaje z chwilą spisania intercyzy notarialnej (za zgodą obydwojga małżonków), z chwilą prawomocnego orzeczenia rozwodu lub separacji (bez względu na ustalenie winy w rozpadzie pożycia). Jeżeli jednak małżonek sprzeciwia się polubownemu spisaniu intercyzy i nie chce udać się do notariusza, lub tocząca się sprawa o rozwód/separację trwa wiele miesięcy, można przymusowo znieść wspólność ustawową w postępowaniu przed sądem rodzinnym. Wymaga to wykazania szczególnych przesłanek uzasadniających zniesienie wspólności. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest zniesienie wspólności ustawowej małżeńskiej z datą wsteczną (co oznacza że sąd wskazuje w orzeczeniu wcześniejszą datę ustania wspólności niż data wytoczenia powództwa). Ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest niekiedy konieczne, zwłaszcza w sytuacji zaciągania niekontrolowanych zobowiązań i pożyczek przez jednego z małżonków.

Jak uzyskać rozdzielność majątkową?

Aby uzyskać rozdzielność majątkową należy spisać intercyzę u notariusza, co wymaga zgodnego działania obydwojgu małżonków. Prawomocne orzeczenie rozwodu małżeństwa lub separacji także znosi wspólność ustawową małżeńską. Jeżeli żadne z powyższych rozwiązań nie wchodzi w grę - w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest uzyskanie rozdzielności w odrębnym postępowaniu sądowym o ustalenie rozdzielności przymusowej majątkowej.