Rozwody Jarosław - Adwokat

Rozwód to trudny i niejednokrotnie wyczerpujący etap w życiu. Jeżeli zależy Ci na rzeczowej pomocy prawnej, świadczonej z pełnym zaangażowaniem zapraszam do skorzystania z usług - Adwokat rozwodowy w Jarosławiu Aneta Ostrowska. Priorytetem jest realizowanie interesu Klienta. Z pewnością rozważone zostaną wszystkie możliwe warianty poprowadzenia i zakończenia postępowania. Kancelaria cieszy się ogromnym zaufaniem Klientów co potwierdzają wysokie oceny.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Prowadzenie spraw rozwodowych w Jarosławiu

Faktyczny rozpad małżeństwa nie oznacza jego końca w sensie prawnym – do osiągnięcia tego skutku niezbędne jest uzyskanie wyroku rozwodowego. Zawsze warto pamiętać, że często – zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie mają wspólne dzieci bądź gdy zaciągnęli kredyt – rozwód nie kończy ich wzajemnych relacji prawnych. Dlatego adwokat od rozwodu może im być potrzebny także wówczas, gdy wyrok rozwodowy stanie się prawomocny.

Czytaj więcej

W czym może pomóc adwokat od rozwodu?

Adwokat od rozwodu stanowi nieocenione wsparcie zarówno na etapie przygotowywania sprawy rozwodowej, jak i prowadzenia samego postępowania czy rozwiązywania spraw związanych z rozpadem małżeństwa, do których najczęściej zalicza się podział majątku wspólnego, ustalenie zasad opieki na dziećmi oraz określenie wysokości należnych alimentów. Adwokat – rozwód jest tu świetnym przykładem – może pomóc w rozwiązaniu spraw, które często decydują o dalszym życiu małżonków.

Adwokat do rozwodu przede wszystkim pomoże podjąć decyzję co do tego, czy przeprowadzać rozwód z orzekaniem, czy też bez orzekania o winie. Jego wsparcie przeważnie ma kluczowe znaczenie przy przygotowywaniu pozwu rozwodowego oraz ściśle związanym z tą czynnością zbieraniem niezbędnych dowodów. Adwokat od rozwodu może reprezentować swojego klienta podczas całego postępowania przed sądem. W większości przypadków to właśnie dobry adwokat – rozwód to niejednokrotnie pierwsza z serii spraw, w których byli małżonkowie spotykają się w sądzie – jest kluczem do zwycięstwa.

Adwokat – rozwód to sprawa, w której jest on niezbędny?

Z punktu widzenia przepisów prawa nie ma przeszkód, aby małżonkowie w sprawie rozwodowej – analogicznie, jak w przypadku innych spraw rodzinnych – występowali przed sądem samodzielnie. Oznacza to, że adwokat – rozwód nie jest tu wyjątkiem – nie musi brać udziału w postępowaniu. Jednak – tak, jak już zostało wspomniane – jego pomoc może być wręcz nieoceniona. Właściwie w każdej sprawie sądowej trzeba liczyć się z różnego rodzaju przeciwnościami, których przezwyciężenie możliwe jest tylko wtedy, gdy ma się specjalistyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w stosowaniu prawa. Bez nich – nawet wówczas, gdy ma się rację – trudno ochronić swoje prawa. Właśnie dlatego adwokat do rozwodu powinien być prawnikiem, do którego udaje się każdy, kto chce zakończyć swoje małżeństwo.

Rozwód małżonków mieszkających za granicą – czy jest możliwy w Polsce? Jak go przeprowadzić?

Obecnie wiele małżeństw pracuje i zamieszkuje za granicami naszego kraju, co nie jest przeszkodą dla prowadzenia sprawy o rozwódw Polsce, w tym nawet BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJAZDU do kraju!

Polski system wymiaru sprawiedliwości nie może odmówić obywatelowi tzw. prawa do sądu, co oznacza, że jeżeli obydwoje małżonkowie są obywatelami Polski, mogą wystąpić przed polski Sąd z pozwem o rozwód, nawet jeżeli żaden z nich nie przebywa i nie zamieszkuje w Polsce. Wówczas po skierowaniu sprawy do Sądu Okręgowego który jest sądem właściwym rzeczowo do sprawy rozwodowej, Sąd ten zwróci się do Sądu Najwyższego z zapytaniem o jednostkę która powinna prowadzić przedmiotowe postępowanie, jednak zawsze wskazany zostanie Sąd w Polsce. Z reguły o wskazaniu właściwej jednostki Sądu Okręgowego decyduje miejscowość zawarcia związku małżeńskiego, miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków w kraju.

Jeżeli jeden z małżonków przebywa w kraju, a drugi za granicą bez względu na to, któryz nich chce wytoczyć powództwo rozwodowe, może wytoczyć je przed polskim Sądem. Adwokat Aneta Ostrowska Kancelaria Adwokacka w Jarosławiu to prawnik z wieloletnim doświadczeniem w sprawach rozwodowych małżeństw przebywających za granicą. Istnieje możliwość uzyskania porady prawnej ONLINE lub telefonicznie. Możliwe jest prowadzenie sprawy w trybie zdalnymi udział w posiedzeniach Sądu na odległość.

 

 

Kiedy sąd odrzuca pozew o rozwód?

Jeśli w toku postępowania sprawy rozwodowej nie zostanie uzasadniony fakt, że między małżonkami w sposób niezaprzeczalny i nieodwracalny ustały więzi emocjonalne, gospodarcze oraz fizyczne, to sąd w takiej sytuacji nie orzeknie rozwodu.

Czy istnieje możliwość rozwodu bez zgody małżonka?

Sąd do orzeczenia rozwodu nie wymaga zgody obu małżonków. Wystarczy, że sąd po przeprowadzeniu postępowania dowodowego uzna, że pomiędzy stronami doszło do całkowitego i nieodwracalnego rozpadu więzi małżeńskiej, emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej.