Adwokat separacja Jarosław - Wniosek o separację

Kancelaria Adwokacka Adwokat Aneta Ostrowska prowadzi kompleksową pomoc prawną w sprawach rozwodowych, o separację, alimenty, miejsce pobytu dziecka, uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Możliwość skorzystania z porady prawnej, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie sprawy. Pozew o rozwód, pozew o separację, odpowiedz na pozew, wnioski dowodowe, inne pisma w sprawie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Pozew o separację – podstawowe informacje

Zakończenie związku małżeńskiego, zwłaszcza jeśli trwał on dłuższy czas, rzadko jest łatwą decyzją. W wielu przypadkach wiąże się z wątpliwościami i konfliktami. Bardzo często małżonkowie, zanim jeszcze zdecydują się na rozwód, chcą uporządkować swoje sprawy, żyjąc przez jakiś czas osobno. Taka sytuacja prowadzi do separacji.

Osoby, które się na nią zdecydują, z formalnego punktu widzenia nadal pozostają mężem i żoną. Rozwiązanie to pociąga jednak za sobą odpowiednie skutki prawne – np. małżonkowie nie dziedziczą już po sobie w przypadku śmierci jednego z nich, powstaje między nimi rozdzielność majątkowa i może zostać uregulowania kwestia władzy rodzicielskiej nad dziećmi. By jednak do tego doszło, potrzebny jest pozew o separację, zwany też wnioskiem. Choć jego złożenie nie jest skomplikowane, wymaga najczęściej pomocy prawnej adwokata. Wsparcie takiego specjalisty będzie również niezbędne w innych sprawach związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

czytaj więcej

Wniosek o separację – co musi zawierać i jak go złożyć?

Orzeczenie o separacji jest podejmowane podczas postępowania przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli ma wiązać się z odpowiednimi skutkami prawnymi, nie unikniemy spotkania na sądowej sali. Małżonek, który chce zdecydować się na taki krok, musi złożyć wniosek o separację. Warto podkreślić, że może tego dokonać zarówno jeden z małżonków, jak i oboje wspólnie.

Pozew o separację musi obejmować kilka elementów stałych, bez których zostanie odrzucony przez sąd. By uniknąć błędów formalnych, warto skorzystać z pomocy adwokata. Do niezbędnych informacji, zawieranych we wniosku o separację, zaliczamy m.in.: wskazanie sądu właściwego do rozpatrzenia wniosku, dane obojga małżonków, żądania wnoszone przez stronę pozywającą (np. decyzja o tym, czy separacja ma zostać orzeczona ze wskazaniem winy lub bez), informacje o wspólnym majątku i dzieciach, a także uzasadnienie złożenia wniosku.

Pozew o separację powinien również obejmować załączniki, takie jak skrócony odpis aktu małżeństwa czy zaświadczenie o wysokości zarobków. Doświadczony adwokat pomoże skompletować wszystkie dokumenty, sporządzić i złożyć wniosek we właściwy, zgodny z przepisami sposób oraz poprowadzić całą sprawę do satysfakcjonującego zakończenia.

Separacja a rozwód – czym się różnią?

Rozwód oznacza definitywne zakończenie małżeństwa w sensie prawnym. Po orzeczeniu rozwodu małżonkowie w świetle prawa stają się wobec siebie obcymi osobami. Uzyskanie rozwodu jest możliwe jedynie w przypadku spełnienia tzw. pozytywnych przesłanek polegających na całkowitym i trwałym rozpadzie pożycia. Dla orzeczenia separacji wymagany jest jedynie całkowity rozpad pożycia, który jednak nie ma charakteru trwałego – może być to przejściowy kryzys, który uda się małżonkom pokonać. Zarówno prawomocne orzeczenie separacji jak i rozwodu znosi wspólność majątkową małżeńską. Po rozwodzie można wstąpić w nowy związek małżeński – a po separacji nie. Zarówno w sprawach rozwodowych jak i o separację sąd może ustalić winę małżonka, lub odstąpić od jej orzekania na zgodny wniosek. W postępowaniach o rozwód i separację reguluje się sytuację opiekuńczą małoletnich dzieci oraz alimenty zarówno na dzieci jak i alimenty na małżonka.