Prawo cywilne

  • Prowadzenie spraw w zakresie prawa rzeczowego – ochrona własności i posiadania, zasiedzenie własności, ustanowienie i zniesienie służebności, sprawy o inne prawa rzeczowe;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań – roszczenia związane z niewykonaniem bądź wadliwym wykonaniem umów, odszkodowania i kary umowne;
  • Prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, zachowek i inne;
  • Sprawy o zapłatę;
  • Odszkodowania.

Zakres usług adwokackich świadczonych w obrębie Prawa cywilnego

Pozostałe kategorie