Ustalenie miejsca pobytu dziecka - Adwokat

Ustalenie miejsca pobytu dziecka - wszystko co musisz wiedzieć

Adwokat Aneta Ostrowska Kancelaria Adwokacka Jarosław świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach rodzinnych. Wieloletnie doświadczenie zawodowe, setki przeprowadzonych spraw skutkują szeroką wiedzą (w tym praktyczną) na temat postępowań dotyczących dzieci. Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka prowadzi się gdy rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia na temat tego, który z nich stwarza lepsze warunki rozwoju i bytu dziecka lub daje większe gwarancje sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem. Najczęściej sprawy te prowadzi się gdy dochodzi do faktycznego rozstania rodziców. Jeżeli osoby te nie były małżonkami, o miejscu pobytu dziecka na wypadek sporu orzeka Sąd Rejonowy po złożeniu stosownego wniosku i przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

 

Jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa, które ulega rozwiązaniu przez rozwód - Sąd Okręgowy w sprawie rozwodowej obligatoryjnie orzeka ustalając przy którym z rodziców dziecko ma mieć ustalone miejsce pobytu. Miejsce pobytu dziecka nie jest tożsame z pojęciem władzy rodzicielskiej, która określa zakres decyzyjności każdego z rodziców wobec dzieci. Najczęściej sprawy o miejsce zamieszkania dziecka prowadzi się w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, lub gdy jeden z rodziców traci zdolności opieki (uzależnienie, choroba, wyjazd za granicę itp). Pod uwagę brane jest przede wszystkim szeroko pojęte dobro dziecka.