Zwolnienie dyscyplinarne - Adwokat

Zwolnienie dyscyplinarne –  kancelaria adwokacka z wieloletnim doświadczeniem - prawo pracy, zaległości z wypłatą, wypowiedzenie umowy o pracę – skuteczna pomoc prawna.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

 

Adwokat od spraw związanych ze zwolnieniem dyscyplinarnym

Adwokat Aneta Ostrowska jest jednym z niewielu prawników w regionie, mających wieloletnią i bogatą praktykę zawodową w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy pracownicze prowadzi się według specyficznych zasad i odmiennej procedury, dlatego tak ważne jest powierzenie ich jedynie wykwalifikowanemu adwokatowi. Szczególnym polem zainteresowań tego prawnika są zagadnienia związane z tzw. zwolnieniem dyscyplinarnym – czyli wypowiedzeniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę w każdym przypadku powinno opierać się o prawdziwe i rzeczywiste przyczyny, będące podstawą zwolnienia. Wskazanie przez pracodawcę przyczyn nierzeczywistych, jak i braki formalne samego wypowiedzenia (np. brak właściwych pouczeń dla pracownika) dają podstawy nie tylko do przywrócenia do wykonywania pracy, ale także do uzyskania odszkodowania, gdy dalsze zatrudnienie okaże się niecelowe.