Alimenty Jarosław - Adwokat

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach alimentacyjnych. Porady prawne, sporządzanie pism procesowych, pozew o alimenty, odpowiedz na pozew o alimenty i inne.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

 

Alimenty – Adwokat w Jarosławiu 

Sprawy o alimenty prowadzi się aby uregulować świadczenie na rzecz osoby, która nie może samodzielnie się utrzymać. Z reguły alimenty zasądza się od rodzica na rzecz małoletniego dziecka. Zdarzają się sytuacje, w których to rodzic może domagać się ustalenia alimentów od dorosłych już dzieci.
W prawie rodzinnym przewidziane są instytucje gwarantujące możliwość uzyskania alimentów także pomiędzy małżonkami. Złożenie wniosku
o zabezpieczenie alimentów pozwala uzyskać świadczenie już na czas toczącej się sprawy, co jest gwarancją otrzymania środków niezbędnych do utrzymania jeszcze zanim definitywnie zakończy się postępowanie w sprawie.

Pomoc prawna w Jarosławiu w sprawie alimentów

Jeżeli brak jest porozumienia co do wysokości należnych uprawnionemu alimentów, lub jeżeli orzeczona kwota nie odpowiada usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego i jest za mała, można założyć sprawę o alimenty lub o podwyżkę alimentów. Odpowiednie zebranie i opracowanie materiału dowodowego do sprawy pozwala uzyskać korzystne orzeczenie, z jak najwyższą kwotą alimentów.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Anety Ostrowskiej w Jarosławiu świadczy profesjonalną i kompleksową pomoc prawną w sprawach o świadczenia alimentacyjne – zasądzenie alimentów, podwyżkę alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria oferuje usługi w zakresie: sporządzenie pozwu o alimenty, sporządzenie pozwu o podwyżkę alimentów, pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, sporządzenie odpowiedzi na pozew, a także wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów, wszelkie pisma w sprawie w tym pisma zawierające stanowiska procesowe oraz wnioski dowodowe. Doświadczony adwokat do sprawy o alimenty stanowi nieocenioną pomoc w trakcie procesu  z uwagi na wymogi formalne postępowania, oraz znajomość metodyki prowadzenia tego typu spraw.

Kiedy można uchylić obowiązek alimentacyjny na dziecko?

Jeżeli obowiązek alimentacyjny na dziecko wynika z orzeczenia (prawomocnego wyroku lub ugody sądowej), konieczność płacenia alimentów trwa tak długo dopóki nie zostanie wydany wyrok uchylający ten obowiązek. Oznacza to, że nawetw przypadku zakończenia przez dziecko nauki lub osiągnięcia 26 roku życia, uprawniony do alimentów nadal może egzekwować je w drodze egzekucji komorniczej od rodzica, jeżeli tylko dysponuje orzeczeniem o alimentachz klauzulą wykonalności! Aby temu przeciwdziałać, rodzic może wytoczyć powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego przed sąd rodzinny. Sąd może uchylić obowiązek płacenia alimentów w ściśle określonych przypadkach. Zwłaszcza gdy dziecko ukończyło 26 rok życia, a także jeśli dziecko samo zarobkuje, nie kontynuuje nauki, ma wyuczony zawód lub wchodzi w konfliktyz prawem i samo pozbawia się możliwości zarobkowania kiedy możliwość ta jest obiektywna. Sprawa o uchylenie alimentów wymaga przedstawienia wielu dowodów, sporządzenia fachowego pozwu.

Ile wynoszą potrącenia alimentacyjne?

Potrącenia alimentacyjne to forma egzekucji, która polega na pobieraniu z wynagrodzenia pracownika określonej kwoty, która ma być przeznaczona na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. W Polsce obowiązuje tzw. maksymalna wysokość potrąceń, która wynosi 60% wynagrodzenia po odliczeniach składkowo-podatkowych.

Kiedy Sąd przyzna alimenty na małżonka ?

Sprawy rozwodowe prowadzi się gdy pomiędzy małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozpad pożycia, a więc gdy bezpowrotnie dojdzie do wygaśnięcia wszelkich więzi charakterystycznych dla małżeństwa.

W sprawie o rozwód lub o separację istnieje możliwość uzyskania alimentów na jednego z małżonków. Alimenty pomiędzy małżonkami są niezależne od alimentów orzekanych na małoletnie dzieci stron. O ile Sąd w sprawie rozwodowej zawsze ma obowiązek ustalenia i zasądzenia alimentów na małoletnie dziecko, o tyle możliwość uzyskania alimentów pomiędzy małżonkami zależna jest od ustalenia winy w rozpadzie pożycia i istotnego pogorszenia się sytuacji majątkowej małżonka niewinnego rozpadu pożycia na skutek orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że nie zawsze w sprawie o rozwód lub separację orzeka się o alimentach między małżonkami. Zgłoszenie takiego żądania wymaga umiejętnego uzasadnienia i odpowiedniego przygotowania się do sprawy. Pomimo to, istnieją sytuacje w których nawet po rozwodzie małżonek ma prawo dochodzić alimentów na siebie w odrębnym postępowaniu. Obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami nie uznanymi za winnych rozpadu pożycia trwa przez 5 lat po orzeczeniu rozwodu i może być realizowany z uwagi na zasady współżycia społecznego  - w tym niezawinione popadnięcie w niedostatek – np. z powodu choroby, zdarzenia losowego, wypadku, utraty możliwości zarobkowania. Adwokat Ostrowska Aneta w Jarosławiu udziela kompleksowej i fachowej pomocy prawnej w sprawach o alimenty, w sprawach o rozwód, o separację, zaś doświadczenie i wieloletnia praktyka skutkują możliwością zaproponowania Państwu najlepszych i skutecznych rozwiązań prawnych w tych obszarach.