Spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym - Adwokat

Nieszczęśliwe zdarzenia, w których śmierć ponosi jedna lub więcej osób, mogą dla sprawców nieść bardzo poważne konsekwencje. Nawet nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego oznacza możliwość ograniczenia wolności na okres od 6 miesięcy do 8 lat.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w tej sprawie

Zadzwoń

Spowodowanie wypadku śmiertelnego – możliwe konsekwencje

Jeśli sprawca spowodował wypadek w stanie po spożyciu alkoholu lub narkotyków, może grozić mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Co więcej, gdy sytuacja dotyczy wypadku komunikacyjnego, sprawca najprawdopodobniej otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów.

Często jednak spowodowanie wypadku śmiertelnego wiąże się z licznymi skomplikowanymi okolicznościami, które trzeba wyjaśnić w drodze postępowania sądowego. We współpracy z doświadczonym adwokatem można np. uniknąć pozbawienia wolności, otrzymując wyrok w zawieszeniu. Skuteczna linia obrony pozwala również ograniczyć czas trwania kary, a nawet zyskać uniewinnienie, gdy wina sprawcy nie zostanie udowodniona.

czytaj więcej

Nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego – rola adwokata

Pomoc prawnika w sprawie o spowodowanie wypadku śmiertelnego będzie nieoceniona. Z doświadczonym adwokatem warto skontaktować się jak najszybciej – już na etapie otrzymania wezwania na przesłuchanie lub jakichkolwiek podejrzeń, że może zostać wszczęte określone postępowanie. Im więcej czasu będzie mieć prawnik na analizę danej sprawy oraz przygotowanie strategii postępowania i linii obrony, tym skuteczniejsze okażą się podjęte kroki.

Oprócz przygotowania strategii procesowej adwokat może zająć się: przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów (w tym np. wniosków dowodowych), negocjacjami korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze, zaskarżeniem już wydanych decyzji i obroną wszystkich praw osoby podejrzanej lub oskarżonej o nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego. Doświadczony prawnik ograniczy stres, który wiąże się z tego typu postępowaniami – przygotuje na wszystko, co może wydarzyć się na sądowej sali. Odpowie również na wszystkie pytania, wyjaśniając zawiłe przepisy prawa czy niejasne sformułowania.

Pozostały zakres usług adwokackich w tej kategorii:

Wypadek/kolizja

Jazda po alkoholu - Adwokat

Przestępstwa narkotykowe - Adwokat

Przestępstwa o charakterze seksualnym - Adwokat

Przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu

 

Pozostałe kategorie

Prawo cywilne

Prawo rodzinne

Prawo pracy

Prawo administracyjne