Prawo rodzinne i opiekuńcze, adwokat rodzinny i sprawy rodzinne

  • O rozwód i separację;
  • W zakresie władzy rodzicielskiej – ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, porozumienia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej;
  • Regulacja kontaktów z dziećmi;
  • Alimenty na rzecz dziecka i małżonka;
  • Podział majątku wspólnego małżonków i inne kwestie majątkowe (ustanowienie rozdzielności majątkowej, umowy majątkowe).

Zakres usług adwokackich świadczonych w obrębie Prawa rodzinnego i opiekuńczego

Adwokat do spraw rodzinnych

Separacja, rozwód, podział majątku, ustalenie opieki nad dziećmi lub alimentów – to tylko kilka sytuacji, w których niezbędne będzie wsparcie takiego specjalisty, jak adwokat od spraw rodzinnych. Prawo rodzinne jest bardzo złożoną dziedziną – wymaga szerokiej wiedzy z kilku obszarów, praktycznego doświadczenia oraz nieustannego aktualizowania informacji związanych np. z orzecznictwem sądów. W wielu przypadkach przydatna będzie również empatia i umiejętność spojrzenia na daną sprawę z perspektywy osoby, której dotyczą rodzinne komplikacje.

Czytaj więcej

W naszej kancelarii oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, gwarantując profesjonalizm, merytoryczne wsparcie oraz pełną dyskrecję. Staramy się zapewnić klientom maksymalny komfort, nawet w tak stresujących sytuacjach, jak postępowanie przed wymiarem sprawiedliwości. Nasz adwokat do spraw rodzinnych chętnie odpowie na wszystkie pytania, wyjaśni wątpliwości, wytłumaczy skomplikowane pojęcia oraz przygotuje na to, co może wydarzyć się na sali sądowej.

Doświadczony adwokat rodzinny – sprawy o separację i rozwód

Rozwód stanowi definitywnie zakończenie wspólnego życia małżonków, natomiast separacja dopuszcza możliwość powrotu do małżeństwa z zachowaniem wszystkich praw i obowiązków, które z niego wynikają. Obie te sytuacje mogą rodzić wiele konfliktów, stresu oraz skrajnych emocji. W takich przypadkach nasz adwokat od spraw rodzinnychmoże okazać się nieocenioną pomocą. Rozwód może być trudnym, skomplikowanym i bardzo wyczerpującym procesem, w którego trakcie profesjonalne wsparcie od początku postępowania aż dojego zakończenia znacząco odciąży osoby w nim uczestniczące.

W pełni angażujemy się w daną sprawę, zajmując się wszystkimi formalnościami, reprezentacją w sądzie oraz ewentualnymi negocjacjami na drodze polubownej. Doświadczony adwokat rodzinny najpierw dokładnie przeanalizuje określony problem, następnie przedstawi możliwe rozwiązania z ich skutkami prawnymi, by na koniec pomóc w wyborze najlepszego z nich. Nasza pomoc w zakresie rozwodów i separacji jest rzeczowa i ukierunkowana na realizowanie interesów klienta.

Adwokat od spraw rodzinnych – alimenty, władza rodzicielska i inne obszary prawa

Nasz adwokat rodzinny obsługuje również wszystkie sprawy związane z ustaleniem władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, kontaktów z nimi, miejsca pobytu oraz przyznaniem alimentów dla dzieci lub małżonka. To w wielu przypadkach delikatne i skomplikowane problemy, mocno wpływające na więzi rodzinne, dlatego też dostosujemy nasze podejście oraz proponowane rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Możemy udzielić pojedynczej porady prawnej, która odpowie na najważniejsze pytania np. z zakresu alimentów (Czy się należą? W jakiej wysokości?) lub zająć się daną sprawą kompleksowo, reprezentując jednego z małżonków w trakcie postępowania przed sądem. Przygotowujemy również niezbędne dokumenty, wnioski i pisma.

Doświadczony adwokat do spraw rodzinnych zadba o to, by wszelkie skutki ewentualnego postępowania były w pełni zrozumiałem dla zainteresowanych stron. Zawsze staramy się zapewnić klientomwyłącznie świadome, przemyślane decyzje. W sprawach rodzinnych dotyczących najmłodszych, to właśnie dobro dzieci stawiamy na pierwszym miejscu – postępowanie staramy się zawsze poprowadzić w taki sposób, by nie narażać ich na niepotrzebny stres. Dopełnieniem naszego szerokiego zakresu usług jest profesjonalne doradztwo oraz kompleksowa obsługa prawna w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków.

Pozostałe kategorie